Obchodní právo

Obchodní práva konkrétně řeší zejména úpravu obchodních společností, obchodního rejstříku, obchodních knih (účetnictví), obchodů, smluv mající obchodní povahu (např. pojištění, bankovní smlouvy, komisionářské smlouvy, obchodní zastoupení, přepravní smlouvy, obchody s cennými papíry), směnek a dalších cenných papírů, nekalé soutěže, kapitálového trhu a průmyslového vlastnictví.

Obchodní právo je nepochybně součástí práva soukromého. Obsahuje však řadu veřejnoprávních norem a v některých úsecích obchodního práva dokonce veřejnoprávní charakter převažuje. K pramenům obchodního práva je možné počítat zejména občanský zákoník, živnostenský zákon, zákon o obchodních korporacích, zákon o ochraně hospodářské soutěže, zákon o veřejných zakázkách a další.

 

 

sluzby1