Vítejte na stránkách renomované opavské advokátní kanceláře.

  • 5
  • 1
  • 8696
  • 3

Historie

Advokátní kancelář DSPARTNERS je volné sdružení vzájemně spolupracujících samostatných advokátů zapsaných v České advokátní komoře. Všichni s dlouholetou praxí v různých právních odvětvích.

DSPARTNERS bylo založeno v roce 2002, kdy jedním ze zakládajících členů byl Mgr. Tomáš Střílka. Dalším aktivním členem je v současné době Mgr. Tomáš Pala, který v advokátní kanceláři DSPARTNERS působí od roku 2004 jako advokátní koncipient a od roku 2008 jako samostatný advokát.

Sídlo advokátní kanceláře

Sídlem advokátní kanceláře DSPARTNERS jsou od roku 2008 reprezentativní prostory v budově bývalé Opavské tiskárny postavené v polovině 19. století, na adrese Veleslavínova 240/8, 746 01 Opava.

Naše služby

Advokátní kancelář DSPARTNERS poskytuje komplexní právní služby, jak pro soukromé osoby, tak pro podnikatelské subjekty, a to v oblasti obchodního práva, občanského práva, pracovního práva, správního práva a trestního práva. Ve spolupráci s kooperujícími advokáty poskytujeme i služby v oblasti rodinného práva a práva duševního vlastnictví.

Veškeré služby jsou samozřejmě poskytovány i v několika cizích jazycích.

Jednotliví členové (advokáti) se v rámci advokátní kanceláře DSPARTNERS specializují na poskytování právních služeb v jednotlivých právních odvětvích.

Mgr. Tomáš Střílka - Osobní profil

Mgr. Tomáš Střílka

> Osobní profil

Mgr. Tomáš Pala - Osobní profil

Mgr. Tomáš Pala

> Osobní profil

Mgr. Viktor Cvek - Osobní profil

Mgr. Viktor Cvek

> Osobní profil