Služby

 

Nabízíme právní pomoc v těchto oblastech:

 

Obchodní právo

Obchodní právo je soubor norem práva soukromého i veřejného, které upravují postavení podnikatelů a vztahy, do nichž podnikatelé při svém podnikání vstupují.

> Podrobnosti

Občanské právo

Občanské právo stanoví majetkové vztahy fyzických osob a právnických osob, majetkové vztahy mezi těmito osobami a státem, jakož i vztahy vyplývající z práva na ochranu osob (práva osobní, resp. osobnostní), pokud tyto občanskoprávní vztahy neupravují jiné zákony. A rovněž právní vztahy vznikající z výsledků duševní tvořivé činnosti, označované rovněž za vztahy osobně majetkové.

> Podrobnosti

Pracovní právo

Pracovní právo je nedílným komplexem právní úpravy zahrnující oblasti individuálního pracovního práva, kolektivního pracovního práva a zaměstnanosti.

> Podrobnosti

Správní právo

Správní právo je odvětví veřejného práva. Jeho funkcí je regulovat společenské vztahy, které vznikají ve sféře a při výkonu veřejné správy, přičemž pod pojmem veřejná správa bychom měli rozumět správu věcí veřejných ve veřejném zájmu.

> Podrobnosti

Trestní právo

Trestní právo je odvětvím veřejného práva, které určuje, jaká společensky škodlivá jednání jsou trestnými činy, jaké jsou sankce za jejich spáchání a jakým způsobem stát prostřednictvím svých příslušných orgánů spáchání trestných činů zjišťuje a jejich pachatele trestá.

> Podrobnosti

Šlužby obrázek č. 1

 

8705

 

8721